การสร้างวัฒนธรรม No gift policy

การสร้างวัฒนธรรม No gift policy ประจำปีงบประมาณ 2567

alt

alt

การสร้างวัฒนธรรม No gift policy

องค์การบริหารส่วนตำบลกลัดหลวง จัดการประชุมมอบนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

จาการปฏิบัติหน้าที่ ให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง

     ในวันอังคารที่ 27 ธันวาคม 2565 นายขุนแผน ทิมเมฆ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลัดหลวง ได้มีการประชุมมอบนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้แก่ รองนายกฯ เลขานายกฯ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1 – 11 พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ทุกคน เพื่อเป็นการปลุกจิตสำนึก สร้างวัฒนธรรมให้บุคลากร ปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ทุกวาระ เทศกาลและโอกาสพิเศษต่างๆ และต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การรับของขวัญหรือของกำนัลและประโยชน์อื่น ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือการรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2544 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกลัดหลวง

alt

alt

alt

 

Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French German Japanese Korean VietnameseQR Code
อบต.กลัดหลวง เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
แผนที่ท่องเที่ยวไทย
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)


 ลิขสิทธิ์ © 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลกลัดหลวง จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลกลัดหลวง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี โทร 0-3245-8156