การจัดการองค์ความรู้ KM อบต.กลัดหลวง

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 แบบฟอร์มลงทะเบียนเด็กแรกเกิด สุพจน์ อินทร์เนตร 16
2 แบบคำร้องขอเปลี่ยนแปลงสิทธิผู้รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด สุพจน์ อินทร์เนตร 18
3 คู่มือขึ้นทะเบียน ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเอดส์ สุพจน์ อินทร์เนตร 18
4 คู่มือขั้นตอนการจัดเก็บภาษีป้าย สุพจน์ อินทร์เนตร 18
5 คู่มือการลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด สุพจน์ อินทร์เนตร 19
6 คู่มือการรับสมัครเด็กปฐมวัย สุพจน์ อินทร์เนตร 18
7 ขั้นตอนการประชาสัมพันธ์หอกระจายข่าวไร้สาย อบต.กลัดหลวง สุพจน์ อินทร์เนตร 36
8 คู่มือการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สุพจน์ อินทร์เนตร 18
9 การจดทะเบียนพาณิช,เปลี่ยนแปลง,การยกเลิก สุพจน์ อินทร์เนตร 21
10 การให้บริการประชาชน กองช่าง สุพจน์ อินทร์เนตร 20

หน้า 1 จาก 2

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French German Japanese Korean VietnameseQR Code
อบต.กลัดหลวง เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
แผนที่ท่องเที่ยวไทย
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)


 ลิขสิทธิ์ © 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลกลัดหลวง จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลกลัดหลวง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี โทร 0-3245-8156