ประกาศ

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
11 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกเป็นพนักงานจ้าง สุพจน์ อินทร์เนตร 29
12 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกลัดหลวง เรื่องการกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่าย และเกณฑ์การใช้น้ำมันเชื้อเพลิง น.ส.อรณิชา ทิมเมฆ 330
13 ประกาศ เรื่อง ผลการปฏิบัติตามมาตรการประหยัดพลังงานองค์การบริหารส่วนตำบลกลัดหลวง สุพจน์ อินทร์เนตร 24
14 ประกาศ เรื่อง การรณรงค์มาตรการประหยัดพลังงานองค์การบริหารส่วนตำบลกลัดหลวง สุพจน์ อินทร์เนตร 24
15 ประกาศ การดำเนินการมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ สุพจน์ อินทร์เนตร 22
16 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกลัดหลวง น.ส.อรณิชา ทิมเมฆ 45
17 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกลัดหลวง เรื่อง การกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่าย และเกณฑ์การใช้น้ำมันเชื้อเพลิง น.ส.อรณิชา ทิมเมฆ 40
18 ประกาศ เรื่อง ปรับปรุงแก้ไขบัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกลัดหลวง เรื่อง การควบคุมการปกรอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563 สุพจน์ อินทร์เนตร 17
19 ประกาศ ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 สุพจน์ อินทร์เนตร 42
20 ประกาศ รับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปีงบประมาณ 2563 สุพจน์ อินทร์เนตร 45

Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French German Japanese Korean VietnameseQR Code
อบต.กลัดหลวง เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
แผนที่ท่องเที่ยวไทย
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)


 ลิขสิทธิ์ © 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลกลัดหลวง จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลกลัดหลวง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี โทร 0-3245-8156