คู่มือบริการประชาชน อบต.กลัดหลวง

Attachments:
Download this file (การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ.pdf)การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ.pdf[ ]174 Kb
Download this file (การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์.pdf)การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์.pdf[ ]158 Kb
Download this file (การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ.pdf)การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ.pdf[ ]172 Kb
Download this file (การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้น (ต่างประเท)การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้น (ต่างประเท[ ]179 Kb
Download this file (การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา.pdf)การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา.pdf[ ]167 Kb
Download this file (การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน.pdf)การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน.pdf[ ]169 Kb
Download this file (การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญคณะบุคคล ฯ.pdf)การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญคณะบุคคล ฯ.pdf[ ]168 Kb
Download this file (การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลง) ผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้น(ต่างประ)การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลง) ผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้น(ต่างประ[ ]166 Kb
Download this file (การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลง) ผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา.pdf)การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลง) ผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา.pdf[ ]164 Kb
Download this file (การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลง) ผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน.pdf)การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลง) ผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน.pdf[ ]172 Kb
Download this file (การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลง) ผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญคณะบุคค ฯ.p)การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลง) ผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญคณะบุคค ฯ.p[ ]162 Kb
Download this file (การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิก) ผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างปร)การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิก) ผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างปร[ ]188 Kb
Download this file (การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิก) ผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา.pdf)การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิก) ผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา.pdf[ ]159 Kb
Download this file (การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิก) ผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน.pdf)การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิก) ผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน.pdf[ ]162 Kb
Download this file (การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิก) ผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญคณะบุคคลและกิจการร)การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิก) ผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญคณะบุคคลและกิจการร[ ]159 Kb
Download this file (การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน.pdf)การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน.pdf[ ]153 Kb
Download this file (การรับชำระภาษีป้าย.pdf)การรับชำระภาษีป้าย.pdf[ ]152 Kb
Download this file (การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน.pdf)การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน.pdf[ ]151 Kb
Download this file (การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ.pdf)การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ.pdf[ ]150 Kb
Download this file (การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ.pdf)การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ.pdf[ ]151 Kb
Download this file (การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 1  ออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุ)การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 1 ออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุ[ ]170 Kb
Download this file (การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 2  ออกใบอนุญาต).pdf)การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 2 ออกใบอนุญาต).pdf[ ]153 Kb
Download this file (การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 1 ).pdf)การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 1 ).pdf[ ]169 Kb
Download this file (การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 2 ).pdf)การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 2 ).pdf[ ]227 Kb
Download this file (การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีน้ำมัน.pdf)การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีน้ำมัน.pdf[ ]231 Kb
กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม

Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French German Japanese Korean VietnameseQR Code
อบต.กลัดหลวง เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
แผนที่ท่องเที่ยวไทย
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)


 ลิขสิทธิ์ © 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลกลัดหลวง จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลกลัดหลวง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี โทร 0-3245-8156