ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.กลัดหลวง

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
61 ประกาศรับลงทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ สุพจน์ อินทร์เนตร 343
62 ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกลัดหลวง สมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๙ สุพจน์ อินทร์เนตร 137
63 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกลัดหลวง เรื่อง จำหน่ายพัสดุ โดยวิธีทอดตลาด น.ส.อรณิชา ทิมเมฆ 362
64 ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกลัดหลวง สมัยสามัญสมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๙ สุพจน์ อินทร์เนตร 137
65 ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกลัดหลวง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๙ สุพจน์ อินทร์เนตร 92
66 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกลัดหลวง เรื่อง กำหนดวันเปิดประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ สุพจน์ อินทร์เนตร 143
67 ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกลัดหลวง สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๙ สุพจน์ อินทร์เนตร 107
68 กำหนดระยะเวลาชำระภาษีประจำปี 2559 น.ส.อรณิชา ทิมเมฆ 205
69 ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สุพจน์ อินทร์เนตร 590
70 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงประมาณ พ.ศ. 2559 สุพจน์ อินทร์เนตร 135

Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French German Japanese Korean VietnameseQR Code
อบต.กลัดหลวง เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
แผนที่ท่องเที่ยวไทย
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)


 ลิขสิทธิ์ © 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลกลัดหลวง จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลกลัดหลวง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี โทร 0-3245-8156