แผนพัฒนาสามปี อบต.กลัดหลวง

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2565-25670) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2/2565 สุพจน์ อินทร์เนตร 107
2 แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 7/2565 สุพจน์ อินทร์เนตร 82
3 แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566 - 2570 สุพจน์ อินทร์เนตร 180
4 แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 4/2563 สุพจน์ อินทร์เนตร 97
5 แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2563 สุพจน์ อินทร์เนตร 85
6 แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3/2563 สุพจน์ อินทร์เนตร 123
7 แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2/2563 สุพจน์ อินทร์เนตร 89
8 แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1/2563 สุพจน์ อินทร์เนตร 79
9 แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561 - 2565) สุพจน์ อินทร์เนตร 217

Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French German Japanese Korean VietnameseQR Code
อบต.กลัดหลวง เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
แผนที่ท่องเที่ยวไทย
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)


 ลิขสิทธิ์ © 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลกลัดหลวง จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลกลัดหลวง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี โทร 0-3245-8156