ประชาสัมพันธ์การบริหารจัดการขยะ ตำบลกลัดหลวง

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลกลัดหลวง ได้ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการจัดทำถึงขยะเปียกลดโลกร้อน ตามนโยบายการจัดการขยะ และดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของกระทรวงมหาดไทยโดยได้จัดทำโครงการบริหารจัดการขยะและการใช้ประโยชน์จากขยะ (ถังขยะเปียกลดโลกร้อน) วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการส่งเสริมการคัดแยกขยะครัวเรือน ลดการปนเปื้อนกับของเหลือใช้อื่นๆ สร้างรายได้เพิ่มจากการคัดแยกขยะ ลดภารค่าใช้จ่าย โดยการใช้ปุ๋ยหมักจากขยะเปียก ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน ตลอดจนลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก นั้น

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลกลัดหลวง ขอส่งเอกสารประชาสัมพันธ์การจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน มายังท่าน เพื่อให้ประชาสัมพันธ์กับราษฎรในพื้นที่ ดำเนินการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน ต่อไป

alt

alt

alt

Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French German Japanese Korean VietnameseQR Code
อบต.กลัดหลวง เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
แผนที่ท่องเที่ยวไทย
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)


 ลิขสิทธิ์ © 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลกลัดหลวง จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลกลัดหลวง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี โทร 0-3245-8156