สภาองค์การบริหารส่วนตำบลกลัดหลวง


alt
นายพิทักษ์ ทินรอด
ประธานสภา อบต.กลัดหลวง

alt
นายพิน ทิมเมฆ
รองประธานสภา อบต.กลัดหลวง

alt

นายพิทักษ์ เหลืองมณี
เลขานุการสภา อบต.กลัดหลวง


สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกลัดหลวง

alt
นางสาวธิดารัตน์ อำนวยผล
สมาชิกสภาอบต. หมู่ 1
alt
นายประสาท มะพุก
สมาชิกสภาอบต. หมู่ 2
alt
นายผาด เห็นแก้ว
สมาชิกสภาอบต.หมู่ 3
alt
นายพิทักษ์ ทินรอด
สมาชิกสภาอบต.หมู่ 4
alt
นายพิน ทิมเมฆ
สมาชิกสภาอบต.หมู่ 5
alt
นายธาณี ทองมี
สมาชิกสภาอบต. หมู่ 6
alt
นายรุ่ง ชื่นอารมณ์
สมาชิกสภาอบต. หมู่ 7
alt
นายธวัช ต๋องาม
สมาชิกสภาอบต. หมู่ 8
alt
นายสมใจ บุญแต่ง
สมาชิกสภาอบต. หมู่ 9
alt
นายสุพันธ์ ตาละลักษณ์
สมาชิกสภาอบต. หมู่ 10
alt
นางสาวปัทมา ทองนาค
สมาชิกสภาอบต.หมู่ 11

alt

Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French German Japanese Korean VietnameseQR Code
อบต.กลัดหลวง เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
แผนที่ท่องเที่ยวไทย
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)


 ลิขสิทธิ์ © 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลกลัดหลวง จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลกลัดหลวง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี โทร 0-3245-8156