ตราสัญลักษณ์ อบต.กลัดหลวง


alt

altalt

 

Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French German Japanese Korean Vietnamese























QR Code
อบต.กลัดหลวง



 







เว็บไซต์ที่น่าสนใจ








แผนที่ท่องเที่ยวไทย








ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)






 



ลิขสิทธิ์ © 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลกลัดหลวง จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลกลัดหลวง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี โทร 0-3245-8156