บุคลากรสำนักงานปลัด อบต.กลัดหลวง

alt
น.ส.ชมพูนุช เจียวเลี่ยน
หัวหน้าสำนักปลัด

alt
น.ส.น้ำฝน อินทราพงษ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

alt
น.ส.อภิชยา บวงสรวง
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
alt
(ว่าง)
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
alt
(ว่าง)
นิติกร
alt
น.ส.สุภัญภิกา บุณโยดม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติกา
alt
นายสมภพ ขยันการ
เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

alt

นายรชต พูลสวัสดิ์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
 
alt
นางสาวมยุรี วงศ์สิงห์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
alt
นายสุพจน์ อินทร์เนตร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
alt
นายธีรภัทร จันทร์ปลูก
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
alt
นายธีรศักดิ์ ทะเลทอง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
alt
นายสามารถ จันทร์เทศ
พนักงานขับรถยนต์
alt
นายวัลพต ลำเภา
คนงานเครื่องสูบน้ำ
alt
นายศักดินันท์ เทียนชัย
คนงาน
alt
นายจตุรงค์ เหมือนอ่วม
คนงาน
alt
นายเมธี จันทร์ปลูก
คนงาน
alt
นางสาวสุทธิดา คล้ายอุบล
คนงาน

alt

Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French German Japanese Korean VietnameseQR Code
อบต.กลัดหลวง เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
แผนที่ท่องเที่ยวไทย
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)


 ลิขสิทธิ์ © 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลกลัดหลวง จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลกลัดหลวง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี โทร 0-3245-8156