ข้อมูลอื่น ๆ อบต.กลัดหลวง

ข้อมูลอื่น ๆ
1 ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่(แสดงทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในเขต อบต.)
   - แม่น้ำเพชรบุรี  ไหลผ่าน 7 หมู่บ้าน ได้แก่
      หมู่ที่ 1 บ้านสารเห็ด
      หมู่ที่ 2 บ้านกลัดหลวง
      หมู่ที่ 3 บ้านสารเห็ด
      หมู่ที่ 4 บ้านหนองเขาอ่อน
      หมู่ที่ 7 บ้านท่ากระทุ่ม
      หมู่ที่ 9 บ้านวังมะกอ
      หมู่ที่ 11 บ้านห้วยผาก
    - ป่าชุมชน ได้แก่
      หมู่ที่ 2 บ้านกลัดหลวง
      หมู่ที่ 4 บ้านหนองเขาอ่อน
      หมู่ที่ 5 บ้านโพรงเข้
      หมู่ที่ 6 บ้านยางชุม
      หมู่ที่ 11 บ้านห้วยผาก
    - ป่าสงวนศูนย์ศิลปาชีพ หมู่ที่ 7 บ้านท่ากระทุ่ม
2 มวลชนจัดตั้ง
   - ลูกเสือชาวบ้าน                    จำนวน  1   รุ่น          สมาชิก     55   คน
   - กลุ่มเกษตร                         จำนวน  2   รุ่น          สมาชิก   289   คน
   - อปพร.                               จำนวน  1   รุ่น          สมาชิก     50   คน
   - กลุ่มเลี้ยงสัตว์                      จำนวน  6   กลุ่ม       สมาชิก    115   คน
   - กลุ่มพัฒนาบทบาทสตรีตำบล   จำนวน  1   กลุ่ม      สมาชิก   165    คน
   - กลุ่มสภาองค์กรชุมชน             จำนวน  1   กลุ่ม      สมาชิก   605   คน
   - กลุ่มผู้ใช้น้ำ                          จำนวน  2   กลุ่ม      สมาชิก   150   คน
   - กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน                จำนวน  11 กลุ่ม      สมาชิก   630   คน
   - กลุ่มสวัสดิการชุมชนตำบลกลัดหลวง                      สมาชิก   105   คน
 
ประเพณี วัฒนธรรม
          ตำบลกลัดหลวงมีขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณ  ถึงปัจจุบันคือ
          ประเพณีคนวิ่งลาน เป็นประเพณีที่ดัดแปลงมาจากประเพณีการวิ่งวัวลาน ซึ่งมีวิวัฒนาการมาจากการใช้วัวนวดข้าว เพราะลักษณะลานนวดข้าวเป็นวงกลมเป็นดินเหนียวที่อัดแน่นเป็นพื้นเรียบ แล้วส่วนใหญ่ชาวนาจะทาพื้นด้วยมูลวัวอีกทีหนึ่ง วิธีการนวดข้าวนั้น ชาวนาจะแยกเมล็ดข้าวออกจากรวงหลังจากเกี่ยวข้าวแล้ว โดยใช้แรงวัวมาช่วยนวดข้าว ชาวนาจะผูกวัวเรียงเป็นแถวหน้ากระดานไว้กับเสากลางลานบ้าน วัวที่อยู่ใกล้จุดศูนย์กลาง ไม่ต้องใช้กำลังและฝีเท้ามาก เพราะอยู่ในช่วงหมุนรอบสั้นวนเป็นรอบ ๆ ไปเรื่อย ๆ จนกว่าข้าวจะหลุดออกจากรวงข้าวหมด แต่วัวตัวที่อยู่นอกสุดอยู่ห่างจากจุดศูนย์กลาง ระยะทางที่ต้องหมุนจะยาวกว่า จึงต้องเลือกวัวตัวที่มีกำลังและฝีเท้าดีด้วยเหตุนี้ วัวหมุนรอบและเหยียบย่ำจนเมล็ดข้าวเปลือกหลุดออกจากรวงข้าว เมล็ดข้าวเปลือกจะหล่นบนพื้นลานที่ปราบไว้ดีแล้ว การนวดข้าวจึงเกิดการละเล่นพื้นบ้านวัวลาน เนื่องจากปัจจุบันสภาพทางสังคมได้มีการเปลี่ยนแปลง จึงได้มีการคิดการละเล่นโดยเปลี่ยนจากวัว เป็นคนวิ่งลาน ทั้งนี้เพื่อจัดกิจกรรมให้คนในตำบลกลัดหลวงได้มีกิจกรรมร่วมกัน สร้างความสามัคคีขึ้นในชุมชน  ซึ่งจัดขึ้นในช่วงเทศกาลปีใหม่ และเทศกาลสงกรานต์ของทุกปี  

 

 

alt

Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French German Japanese Korean VietnameseQR Code
อบต.กลัดหลวง เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
แผนที่ท่องเที่ยวไทย
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)


 ลิขสิทธิ์ © 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลกลัดหลวง จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลกลัดหลวง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี โทร 0-3245-8156