สภาพทางสังคม อบต.กลัดหลวง

สภาพทางสังคม
          1 การศึกษา
            - โรงเรียนประถมศึกษา  จำนวน 6 แห่ง ประกอบด้วย
               (1) โรงเรียนบ้านสารเห็ด
               (2) โรงเรียนบ้านท่ามะริด
               (3) โรงเรียนบ้านหนองเขาอ่อน
               (4) โรงเรียนบ้านโพรงเข้
               (5) โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง
               (6) โรงเรียนบ้านยางชุม
            - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จำนวน 2 แห่ง  ประกอบด้วย
               (1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสารเห็ด
               (2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางชุม
           2 สถาบันและองค์กรทางศาสนา
            - วัดมี จำนวน 4  แห่ง ประกอบด้วย
               (1) วัดสารเห็ด (วัดสารหิตาวาส)
               (2) วัดหนองเขาอ่อน(วัดห้วยผาก)
               (3) วัดยางชุม
               (4) วัดณเรศวรพุมะคำ
            - สำนักสงฆ์ จำนวน  1  แห่ง  ได้แก่
               (1) สำนักสงฆ์เขาเตาหม้อ  
           2.6.3 การสาธารณสุข
            - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 3  แห่ง  ได้แก่
               (1) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสารเห็ด   
               (2) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งโป่ง              
               (3) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยางชุม              
           2.6.4 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
            - สถานีดับเพลิง(อบต.)                                     จำนวน  1  แห่ง
            - ป้อมตำรวจ                                                  จำนวน  1  แห่ง
            - ศูนย์ อปพร. องค์การบริหารส่วนตำบลกลัดหลวง   จำนวน  1  ศูนย์
 

 

alt

 

Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French German Japanese Korean VietnameseQR Code
อบต.กลัดหลวง เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
แผนที่ท่องเที่ยวไทย
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)


 ลิขสิทธิ์ © 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลกลัดหลวง จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลกลัดหลวง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี โทร 0-3245-8156