บุคลากรกองการศึกษาฯ อบต.กลัดหลวง

alt

นางบงกชพร ทองขาว
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
alt
นางสาวปรารถนา สายดวง
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติงาน
alt
น.ส.จุฑามาส โสทธิสงค์
ครู
alt
นางวีรวรรณ อาจเครือวัลย์
ครู
alt
น.ส.ปรางค์ทิพย์ ศุภรักษสกุล
ครู
alt
น.ส.ภัทรา ปรุโปรุ่ง
ครู

alt

น.ส.สุชาดา พ่วงอำไพ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

alt

น.ส.อัฉรา คงรินทร์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

alt

น.ส.นฤมล เห็นแก้ว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

alt

น.ส.ศรัชชญา ทิมเทฆ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

alt

น.ส.วาสนา ศรีทอง
ผู้ดูแลเด็ก

alt

นายนภาพงษ์ เอี่ยมสำอางค์
คนงาน

alt

Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French German Japanese Korean VietnameseQR Code
อบต.กลัดหลวง เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
แผนที่ท่องเที่ยวไทย
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)


 ลิขสิทธิ์ © 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลกลัดหลวง จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลกลัดหลวง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี โทร 0-3245-8156