ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ม.3

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ 3 บ้านสารเห็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิคส์ (e-bidding)

คำสั่ง แต่งตั้งเลขานุการนายก อบต.กลัดหลวง

alt

alt

คำสั่ง แต่งตั้งรองนายก อบต.กลัดหลวง

alt

alt

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

alt

alt

คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามในการสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 และพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗

altalt

alt

บทความ อื่นๆ ...

Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French German Japanese Korean VietnameseQR Code
อบต.กลัดหลวง คุณพอใจ อบต.กลัดหลวง ด้านใด

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
แผนที่ท่องเที่ยวไทย
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)


 ลิขสิทธิ์ © 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลกลัดหลวง จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลกลัดหลวง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี โทร 0-3245-8156