สภาองค์การบริหารส่วนตำบลกลัดหลวง


alt
นายบุญเลิศ เจริญยิ่ง
ประธานสภา อบต.กลัดหลวง

alt
นายอัษฎกร จันทร์เทศ
รองประธานสภา อบต.กลัดหลวง

alt

นายพิทักษ์ เหลืองมณี
เลขานุการสภา อบต.กลัดหลวง


สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกลัดหลวง

alt
นางสมศรี ภู่ดำริห์
สมาชิกสภาอบต. หมู่ 1
นายสำอาง แดงก่ำ
สมาชิกสภาอบต. หมู่ 2
alt
นายผาด เห็นแก้ว
สมาชิกสภาอบต.หมู่ 3
นายขันติ ดีประเสริฐ
สมาชิกสภาอบต. หมู่ 3
alt
นายสังวาล สังข์สุข
สมาชิกสภาอบต. หมู่ 4
นายพิทักษ์ ทินรอด
สมาชิกสภาอบต. หมู่ 4
alt
นายพิน ทิมเมฆ
สมาชิกสภาอบต. หมู่ 5
นายสุรีย์ สิงห์ทอง
สมาชิกสภาอบต. หมู่ 5
alt
นายวิเชียร เหลืองเจื้อย
สมาชิกสภาอบต.หมู่ 6
นายถิรพล เย็นศิริ
สมาชิกสภาอบต. หมู่ 6
alt
นายบุญยืน จันทร์แสง
สมาชิกสภาอบต. หมู่ 7

alt

(ว่าง)
สมาชิกสภาอบต. หมู่ 7

alt
นายสุเมธ วรรณอร่าม
สมาชิกสภาอบต. หมู่ 8
นายพีระ ตาละลักษณ์
สมาชิกสภาอบต. หมู่ 8

alt

(ว่าง)
สมาชิกสภาอบต. หมู่ 9

นายมานะ ฤทธิ์เลิศ
สมาชิกสภาอบต. หมู่ 9
alt
นายหร่อง ผิวผ่อง
สมาชิกสภาอบต. หมู่ 10
นายเกียรติ เหลือน้อย
สมาชิกสภาอบต. หมู่ 10

alt

(ว่าง)
สมาชิกสภาอบต. หมู่ 11

นายเพ็ญ ทองนาค
สมาชิกสภาอบต. หมู่ 11 

alt

Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French German Japanese Korean VietnameseQR Code
อบต.กลัดหลวง เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
แผนที่ท่องเที่ยวไทย

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)ลิขสิทธิ์ © 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลกลัดหลวง จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลกลัดหลวง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี โทร 0-3245-8156